Idea


Ideą powstania Liceum In Altum jest powołanie szkoły, która pomoże każdemu młodemu człowiekowi w rozwoju na najwyższym poziomie oraz wybór najlepszej uczelni dla swojej przyszłości. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne i dojrzałe nastawienie uczniów w połączeniu z najwyższymi kompetencjami nauczycieli, innowacjami edukacyjnymi oraz spersonalizowanym podejściem pozwoli na osiągnięcie sukcesu na początku dorosłego życia każdemu młodemu człowiekowi wybierającemu Liceum In Altum.

Dlaczego In Altum


Wysoki poziom edukacji

Wysoki poziom edukacji to jedno z głównych założeń liceum In Altum. Chcemy, by każdy nasz uczeń mógł wybrać uczelnię, o której marzy oraz, by mógł rozwijać się zgodnie ze swoimi zamierzeniami. Nie mamy jednak na myśli zwykłego wkuwania informacji na pamięć i odtwórczego powtarzania wiadomości. Wysoki poziom nauczania to dla nas nauka oparta na wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów, kreatywności, pobudzaniu do ciekawości i codziennego odkrywania otaczającego świata. Tylko w ten sposób uczniowie In Altum rozwijają swoje pasje i wypełniają nawet najbardziej ambitne cele.

Interdyscyplinarny system nauczania

Wiemy, że aby odnosić sukcesy w dzisiejszym świecie, trzeba umieć szeroko patrzeć na świat i oceniać problemy do rozwiązania z wielu perspektyw. Dlatego w In Altum, tak jak w innych naszych placówkach, stawiamy na interdyscyplinarność, pracę projektową i kreatywne podejście do nauczania w oparciu o liczne innowacje edukacyjne.

Ścisła współpraca z uczelniami

Wiemy, że kluczem do kształtowania dojrzałych i wykształconych umysłów jest relacja z wybitnymi nauczycielami oraz udział w ambitnych projektach edukacyjnych. Właśnie dlatego stawiamy na współpracę z najlepszymi uczelniami nie tylko z województwa śląskiego, ale także z Polski a nawet Europy i wraz z nimi pracujemy nad innowacyjnymi projektami, które pomogą w rozwoju naszych uczniów.

Indywidualny plan rozwoju i opieka tutora dla każdego ucznia

Jedną z najważniejszych innowacji edukacyjnych, którą wprowadziliśmy do naszego systemu nauczania, jest tutoring. Jest on podstawą indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Dzięki temu indywidualne podejście to w In Altum nie slogan, ale realne i przynoszące niezwykłe efekty narzędzie edukacyjne. Każdy uczeń odbywa indywidualne konsultacje edukacyjne z nauczycielami zgodnie z wypracowaną i udoskonalaną od kilkudziesięciu lat metodologią. Wiele dowodów wskazuje na to, że to właśnie tutoring przyczynia się do uzyskiwania najlepszych rezultatów w edukacji.

Egzaminy Cambridge i wymiany międzynarodowe

Nasze placówki ściśle współpracują z centrum egzaminacyjnym Cambridge, dając swoim uczniom możliwość nauki języka angielskiego na najwyższym poziomie, czego dowodem są doskonałe rezultaty uczniów naszych w konkursach językowych. Dodatkowym atutem liceum In Altum jest funkcjonowanie w międzynarodowej sieci, co pozwala uczniom na wyjeżdżanie na wymiany do wielu krajów świata. Naszym celem jest to, by każdy absolwent liceum In Altum mógł poszczycić się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej FCE.

FAQ

1. Ile wynosi czesne w Liceum In Altum?

Jesteśmy placówką niepubliczną - więc ciężar utrzymania liceum spoczywa na rodzicach naszych uczniów. Nie chcemy jednak, aby kwestie finansowe były głównym kryterium decydującym o przyjęciu. Dlatego wysokość czesnego w naszym liceum ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie. Rodzina, która chce przystąpić do naszego projektu podejmuje decyzję o wielkości swojego finansowego zaangażowania podczas spotkania z pełnomocnikiem d/s ekonomicznych.

2. Czy do liceum In Altum obowiązują egzaminy wstępne?

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników na świadectwie ósmej klasy, rozmowy z Dyrektorem Szkoły oraz egzaminu sprawdzającego wiedzę. Warunkiem przyjęcia kandydata jest bardzo dobre/wzorowe zachowanie i średnia 4,0 na świadectwie.

3. Jakie dokumenty są potrzebne, by aplikować do liceum?

Aplikacja do liceum możliwa jest po okazaniu świadectwa ósmej klasy.

4. Jak przebiega składanie aplikacji do Liceum In Altum?

Aby aplikować do Liceum In Altum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link) Następnie Sekretariat umawia spotkanie kandydata oraz rodziców kandydata z Dyrektorem Szkoły.

5. Jak liczne klasy są w liceum In Altum?

Przedmioty podstawowe realizowane są w grupach do 30 osób, przedmioty rozszerzone w mniejszych grupach - do 15 osób.

6. Jakie rozszerzenia oferuje Liceum In Altum?

Obowiązkowo rozszerzonym przedmiotem jest język angielski. Od 2 klasy możliwe jest rozszerzenie następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (minimalna liczba uczniów na rozszerzeniu 5 osób).

Miejsce