Rekrutacja

Jeżeli przeczytałeś/łaś informacje o naszej szkole i zapoznałeś/łaś się w szczególności z opisami modelu edukacyjnego (link) oraz naszym systemem wartości (link) i czujesz, że to miejsce dla Ciebie to jak najszybciej złóż aplikację do Liceum Ogólnokształcącego In Altum. 

O przyjęciu do liceum decyduje: 

  1. Średnia ocen z klasy ósmej oraz ocena z zachowania;
  2. Egzamin ustny z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki w zakresie materiału na egzaminie ósmoklasisty;
  3. Rozmowa z dyrektorem szkoły.

Listę osób przyjętych oraz listę rezerwową publikujemy już na początku lipca, stąd nie czekamy na wynik egzaminu ósmoklasisty.