Wolontariat

Celem wspierania rozwoju osobistego w In Altum jest dążenie do tego, aby każdy z naszych uczniów świadomie starał się doskonalić i rozwijać się w możliwie najpełniejszy sposób. W tym celu funkcjonują u nas:

  • tutoring, który promuje indywidualne podejście do każdego ucznia,
  • wolontariat jako zachęta do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i pragnienia pozytywnego wpływania na społeczeństwo, w duchu służby innym,
  • mentoring jako wsparcie w rozwoju edukacyjnym.  Uczeń nabywa umiejętność refleksji i troska o swoją przyszłość, coraz bardziej samodzielne myślenie, decydowanie i działanie według dobrze ukształtowanego sumienia i rozwiniętej osobowości.

Uczeń nabywa umiejętność refleksji i troski o swoją przyszłość, kształtuje się w nim coraz bardziej
samodzielne myślenie, decydowanie i działanie według dobrze ukształtowanego sumienia i
rozwiniętej osobowości.

W ramach działań Szkolnego Koła Wolontariatu „GAUDI” podejmujemy współpracę z ośrodkami i miejscami szczególnie wspierającymi osoby starsze, potrzebujące, chore. Jednym z takich miejsc jest „Siódemka” – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, które mieści się w budynku naszej szkoły. Licealiści regularnie odwiedzają osoby z niepełnosprawnościami, pomagają w zajęciach, towarzyszą obecnością i zaangażowaniem. Bliskie sąsiedztwo umożliwia współpracę zarówno cykliczną, jak i jednorazową, dla osób które chcą się sprawdzić, przekonać do takich form pomocy.
SKW współpracuje również z hospicjami: Cordis oraz Domem Hospicyjnym św. Jana Pawła II w Katowicach. Organizujemy dla nich w szkole zbiórki potrzebnych artykułów, kwesty. W tym roku szkolnym z grupą kilku wolontariuszy odwiedziliśmy pensjonariuszy w okresie świątecznym, aby wraz z nimi pośpiewać kolędy i zanieść trochę radości do tego szczególnego miejsca. Każdego roku uczestniczymy również w warsztatach rękodzieła organizowanych na rzecz hospicjum Cordis. Uczniowie angażują się również w charakterze wolontariuszy w inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji i Rodziny „Węgielek”, są to np. Orszak Trzech Króli, Święto Rodziny.
Jako SKW jesteśmy otwarci na współpracę i nowe pomysły, w zależności od różnorodnych uzdolnień naszych uczniów, ponieważ wolontariat to przestrzeń, w której każdy może zrobić coś, co potrafi najlepiej i podzielić się swoim talentem.
Udział w SKW jest dobrowolny i elastyczny, zależy od aktualnej sytuacji ucznia na danym etapie edukacyjnym. Pozwala to z jednej strony na naukę odpowiedzialności za podjęte inicjatywy jak i dostarcza wiele radości, nowej energii oraz wiedzy o sobie samym, zgodnie z dewizą: więcej radości jest w dawaniu aniżeli w braniu.