Erasmus+

Realizacja programu 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 na mobilności do Irlandii wyjechało 7 uczniów klasy maturalnej. Dwóch z nich odbyło mobilność długoterminową ucząc się w irlandzkiej szkole Rockbrook Park w Dublinie. Grupa pięcioosobowa zwiedzała miasteczko Kells, szkołę dla dziewcząt Eureka, Dublin oraz brała udział w wolontariacie w domu opieki St. Colmcille’s Nursing Home. Zadaniem uczniów długoterminowej mobilności było zanurzenie się w irlandzki system nauki, kulturę i historię kraju. Uczniowie mieszkali w rodzinach goszczących i brali udział w wycieczkach z nową klasą. Ich zadaniem było także prowadzenie osobistego pamiętnika w wybrany przez siebie sposób (pisemnie lub w formie vlogów). Uczniowie grupowej mobilności przeprowadzali wywiady w języku angielskim z osobami z domu opieki pytając o ich dzieciństwo, historię Irlandii, wspomnienia, ulubione dania. Po powrocie z mobilności uczniowie zorganizowali Dzień Dziadka i Babci i uroczyście przedstawili nagrane wywiady oraz zdjęcia z Irlandii. W szkole poprowadzili również grę Bingo i wraz ze swoimi dziadkami i babciami umacniali międzypokoleniową relację.
Celem mobilności uczniów było zwiększenie świadomości bycia w Europie, poznanie różnic kulturowych, irlandzkiego systemu nauki, rozwinięcie umiejętności językowych oraz cyfrowych. Dzięki wolontariatowi uczniowie uwrażliwili się na starsze osoby towarzysząc im między innymi w pieczeniu ciasteczek i innych aktywnościach.
Oprócz mobilności uczniów w ramach projektu Erasmus+ z kursów metodycznych skorzystało dwóch nauczycieli liceum – nauczyciel filozofii i religii oraz nauczycielka matematyki. Brali oni udział w kursach o tematyce tutoringu w Bolonii oraz kurs “Nowe technologie w nauczaniu i nauka na świeżym powietrzu” w Walencji.

Plany na 2023/2024

Nasze liceum ma przyjemność uczestniczyć w programie Erasmus +

Coraz wyraźniejsza w całym społeczeństwie jest ogromna potrzeba spędzania ze sobą czasu w realnej rzeczywistości. Jak nigdy do tej pory, relacje młodego pokolenia ze starszym pokoleniem nie są pielęgnowane ani podtrzymywane. Wynika to z jednej strony z korzystania z nowoczesnych technologii przez “młodych” i braku umiejętności w tym obszarze starszego pokolenia, jak i braku ciekawych pomysłów na kreatywne, pełne inspiracji spotkanie osób, które dzieli różnica wieku. Poza tym coraz częściej stoimy przed wyzwaniem do opieki nad starszą, schorowaną osobą przy braku warunków lokalowych i czasowych. Pewne obszary Unii Europejskiej znalazły rozwiązania, które na stałe również wpisują w swoje programy wychowawcze szkół. Warto się im przyjrzeć i zaczerpnąć inspiracji do zajęcia się tym zagadnieniem. Poza tym mamy świadomość, że podstawą osiągnięcia spójnej i dojrzałej osobowości są silne i dojrzałe relacje w rodzinie, również tej wielopokoleniowej.

Około 21 uczniów, przez trzy lata trwania akredytacji w ramach Erasmusa, skorzysta z mobilności krótkoterminowej jak i długoterminowej, aby czynnie włączyć się w życie społecznie i poznać różnorodność kultury, sposobu uczenia się i doświadczenia bycia z drugim człowiekiem na terenie Unii Europejskiej.

Efektem tych mobilności będzie stworzenie wydarzenia międzypokoleniowego mającego na celu wymianę bogactwa “młodego” ze “starym” pokoleniem oraz podjęcie regularnego wolontariatu w domu opieki dla osób starszych.

Dowiedz się więcej:

https://prezi.com/view/OQH24Y77Hp2hYBKsIpqI/

Dzięki przyznanym funduszom w najbliższym roku szkolnym:

➡️ 2 uczniów z Liceum In Altum wyjedzie na 30 dniową mobilność długoterminową do Irlandii

➡️5 uczniów z Liceum In Altum wyjedzie na 5 dniową mobilność krótkoterminową do Dublina

➡️12 nauczycieli, z wszystkich naszych katowickich placówek, wyjedzie na różnego rodzaju kursy metodyczne poszerzające ich kompetencje w zakresie edukacji