Rozszerzenia i fakultety

Obowiązkowo rozszerzonym przedmiotem w naszym liceum jest język angielski (przez całą licealną edukację) oraz w klasie pierwszej matematyka. Robimy tak, gdyż chcemy już od początku września pierwszej klasy solidnie przygotowywać się do przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym, tj. j. polskiego, matematyki oraz j. angielskiego.

Od 2 klasy możliwe jest rozszerzenie następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, hiszpański (minimalna liczba uczniów na rozszerzeniu to 5 osób).

Wybór przyszłego zawodu, a wcześniej wybór studiów to bardzo poważna kwestia. Chcemy pomóc w tym naszym uczennicom i uczniom, stawiamy zatem kamienie milowe na ich drodze do podjęcia świadomej decyzji.

Od pierwszych chwil w naszym liceum dużo rozmawiamy o możliwych rozszerzeniach, a etap ten kończy wstępna deklaracja (po pierwszym semestrze klasy pierwszej), co do rozszerzanych przedmiotów od klasy drugiej.

Na podstawie tych deklaracji otwieramy fakultety w drugim semestrze pierwszej klasy.

Dla osób, które wskazały konkretne rozszerzenie, fakultet z tego przedmiotu jest obowiązkowy, ale można jednocześnie uczęszczać na wszystkie możliwe opcje. Jest to czas konkretnego zaangażowania się w profil, z którym wiążemy swoją przyszłość.

Po tej intelektualnej przygodzie uczniowie już świadomie wybierają przedmioty, które będą rozszerzać od klasy drugiej.

Zmiana rozszerzenia oczywiście jest w późniejszym czasie możliwa, ale wiąże się ona już z określonymi zasadami, m.in. zaliczenie materiału, który wynika z różnicy programowej.

A jakie m.in. fakultety odbywały się już w naszym liceum?

Fakultet chemiczny prowadzi dr inż. Aleksandra Niemiec-Cyganek – chemik naukowiec, nauczyciel, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Studiów Pedagogicznych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Od ponad 15 lat związana z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu, gdzie realizuje i koordynuje projekty dotyczące przygotowania materiałów biologicznych oraz terapii komórkowych dedykowanych kardiochirurgii. Propagatorka wiedzy o transplantologii i idei dawstwa narządów.

Fakultet biologiczny prowadzi dr hab. n. farm. Jacek Drobnik, który z wykształcenia jest biologiem, a obecnie zajmuje się roślinami leczniczymi. Pracuje w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przyszłych farmaceutów naucza botaniki roślin leczniczych oraz wykłada przedmioty: historia farmacji, historia kosmetologii, historia leku roślinnego. Prowadzi też botaniczne zajęcia terenowe. Naukowo interesuje się odkrywaniem i identyfikacją zapomnianych roślin leczniczych oraz historią botaniki farmaceutycznej jako nauki. 

Na kursie uczyliśmy się programowania w języku Python i podstaw sztucznej inteligencji. To bardzo ważne gdyż SI staje się dziś powszechna w wielu dziedzinach życia i gospodarki. Od samochodów autonomicznych, przez analizę zdjęć medycznych, po rozpoznawanie mowy. Nabyta wiedza pozwoli uczniom rozwijać się na studiach związanych z nowymi technologiami i w pracy zawodowej. 

Zajęcia poprowadził Michał Jungiewicz, doktorant informatyki (sztucznej inteligencji) w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, absolwent informatyki na Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się zastosowaniem sztucznej inteligencji w medycynie w firmie Codete. Od kilku lat prowadzi zajęcia z informatyki w klubie młodzieżowym.