POMOC UKRAINIE

W Liceum In Altum nasi uczniowie mają przestrzeń do aktywnego działania na rzecz wspierania Ukrainy, ostatnio np. sortując przekazywane dla uchodźców ubrania. Licealiści bardzo mocno zaangażowali się w działania pomocowe poszkodowanym w wojnie.

Oprócz tego kilka dni temu odbyło się spotkanie z panem ppłk SG rez., a także byłym pracownikiem Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej Piotrem Lipińskim, w czasie którego rozmawialiśmy i analizowaliśmy sytuację za naszą wschodnią granicą.