Praca projektowa

Niewiele rzeczy uczy wspólnej pracy tak dobrze, jak kolektywnie przepracowany projekt.

W naszej szkole działają dwa całoroczne projekty, które są bardzo przekrojowe:

Tydzień Kultury Antycznej – to okazja do poznania korzeni kultury śródziemnomorskiej. Jednocześnie próbujemy zastanowić się, czy antyk ciągle ma wpływ na naszą rzeczywistość.

Technika w służbie medycyny – szczególnie w dzisiejszych czasach istnieje wielkie ryzyko odłączenia
techniki od samego człowieka. Lekarz, który traktuje pacjenta jak cel badawczy,; inżynier, który
projektuje maszyny nie zastanawiając się nad tym, czy one będą służyły człowiekowi, czy prowadziły
do jego zagłady. Tym projektem chcemy pokazać, że technika może istotnie wpływać na dobro
całego człowieka.