ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH

7 kwietnia 2022 roku uczniowie Liceum In Altum mieli okazję uczestniczyć w warsztatach w jednej z pracowni Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.


Poznali zasady pracy w sterylnej pracowni biologicznej, warunki prowadzenia hodowli in vitro, rodzaje hodowli komórkowych, fazy wzrostu komórek oraz mechanizm powstawania komórki nowotworowej. Przekonali się również, czym różnią się nowotwory łagodne i złośliwe. Mieli również okazję zobaczyć, jak wykorzystywane są hodowle komórkowe w procesie tworzenia nowych leków.

Samodzielnie poznali metody laboratoryjne stosowane we współczesnej biologii jak długotrwałe przechowywanie żywych komórek w obniżonej temperaturze. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla zabezpieczenia wyselekcjonowanych linii komórkowych o często unikalnych właściwościach (hodowle komórkowe obecnie stanowią podstawowe źródło materiału biologicznego do pracy doświadczalnej) na
wypadek utraty komórek bądź zakażenia. Bankowanie komórek pozwala również na przerwanie pracy z danym rodzajem komórek na dowolny okres (nawet na kilka lat), a utrzymanie zamrożonego materiału wymaga niewiele czasu i wysiłku oraz kosztów w porównaniu z prowadzeniem hodowli ciągłej.


Podczas zajęć Uczniowie mieli okazję sprawdzić samodzielnie, iż spadek temperatury podczas zamrażania powoduje powstawanie kryształków lodu w środowisku pozakomórkowym, czego skutkiem jest wzrost stężenia substancji rozpuszczonych w medium hodowlanym i dehydratacja komórek. Aby uzyskać maksymalny stopień przeżywalności komórek, należy je stosunkowo wolno zamrażać i szybko odmrażać. Zamrażanie musi być wystarczająco wolne, aby mogła zajść dehydratacja, która zapobiega powstawaniu wewnątrzkomórkowych kryształków lodu niszczących struktury komórkowe. Z drugiej strony nie może być zbyt wolne, aby nie dopuścić do nadmiernej dehydratacji i zniszczenia komórek z jej powodu. W celu
zminimalizowania uszkodzeń komórek w trakcie ich zamrażania niezbędne jest stosowanie substancji krioochronnych (krioprotektantów).