Tutoring

Każdy uczeń liceum współpracuje z Tutorem, z którym spotyka się co najmniej raz w miesiącu. Tutor jest dla ucznia mentorem i towarzyszem, z którym uczeń może szczerze porozmawiać o wszystkim, co jest dla niego ważne. 

Na początku roku uczeń wybiera ścieżkę, którą chce realizować, a która ma mu pomóc w rozwoju osobistym. Ścieżki dotyczą m.in. efektywnej nauki, poznania siebie, dobrych relacji, panowania nad sobą.

Oprócz tego uczeń może poważnie i szczerze porozmawiać  z Tutorem na wybrane przez siebie tematy z tzw. “kafeterii”, które mają pobudzić do myślenia i dać przestrzeń do zdrowej refleksji. 

Więcej informacji w Vademecum.