Tutoring

Jedną z najważniejszych innowacji edukacyjnych, którą wprowadziliśmy do naszego systemu nauczania, jest tutoring. Jest on podstawą indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Dzięki temu indywidualne podejście to w In Altum nie slogan, ale realne i przynoszące niezwykłe efekty narzędzie edukacyjne. Każdy uczeń odbywa indywidualne konsultacje edukacyjne z nauczycielami zgodnie z wypracowaną i udoskonalaną od kilkudziesięciu lat metodologią. Wiele dowodów wskazuje na to, że to właśnie tutoring przyczynia się do uzyskiwania najlepszych rezultatów w edukacji.

Zwykle gdy myślimy o edukacji, pierwszej kolejności przyswajanie wiedzy, która jest jednym z jej celów oraz (coraz rzadziej niestety) wychowywanie. Nasz model opiera się natomiast na kształtowaniu całego człowieka, obejmując wszystkie aspekty osobowości ucznia.  Dlatego oprócz wpajania wiedzy, kształtujemy również nawyki, rozwijamy cnoty, budujemy silne charaktery, dbamy o relacje oraz o rozwój zarówno duchowy, jak i fizyczny naszych uczniów. Uwzględnienie całej osoby w procesie wychowawczym nazywane jest personalizacją edukacji lub edukacją spersonalizowaną (od łacińskiego słowa persona czyli osoba).

Najkrócej rzecz ujmując, w wychowaniu całościowym osoby chodzi o zwrócenie szczególnej uwagi na pięć obszarów:

1. rozum – dążenie do prawdy;
2. wola – dążenie do dobra;
3. emocje – radość z czynienia dobra;
4. ciało – narzędzie czynienia dobra;
5. duch – otwarcie na transcendencję, nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i z innymi.