Identyfikacja wizualna

Identyfikację ze szkołą i jej wartościami ułatwia uczniom również SIW – System Edukacji Wizualnej. W
naszych placówkach jego wyrazem jest starannie zaprojektowane logo.

Logo posiada tarczę o kształcie szwajcarskim, mocno kojarzącą się z systemem oświaty. Tarcza
podzielona jest na dwa pola przez falę. Pole górne zawiera gwiazdę pięcioramienną i statek na
kolorowym tle, innym dla każdej placówki. W dolnym polu znajduje się znak charakterystyczny dla
danej placówki. Na samym dole umieszczona jest dewiza naszej szkoły – Duc in Altum (Wypłyń na
Głębię).