DZIEŃ OTWARTY

ŚRODY, godz. 8:10

Dowiedz się więcejZapisz się

Akademickie Liceum Ogólnokształcące
zaprasza na DZIEŃ OTWARTY

środy 8:10

Zapisz się już teraz

  SZKOŁA TWOICH MARZEŃ, TU ZDOBĘDZIESZ SOLIDNĄ EDUKACJĘ I ZREALIZUJESZ SWOJE PASJE

  • W skład naszej kadry wchodzą pracownicy akademiccy śląskich i małopolskich uczelni
  • Oferujemy dodatkowe zajęcia z zakresu retoryki, łaciny, informatyki i sztucznej inteligencji
  • Możliwość dojazdu do szkoły zorganizowanym transportem
  • Możliwość korzystania z wyżywienia na terenie szkoły
  • Indywidualny dobór ścieżek tutoringowych ALO
  • Spersonalizowane podejście do ucznia
  • Obozy naukowe m.in. w Krakowie
  • Wyjścia i wycieczki przedmiotowe z wszystkich przedmiotów
  • Wyjazdy językowe w ramach wymian międzynarodowych m.in. Erasmus
  • Wspólne wyjazdy integracyjne szkolne i międzyszkolne dla szkół Sternikowych (m.in. Nurt, Pryzmat)
  • Otwartość na inicjatywy uczniowskie (bale uczniowskie, noce filmowe, bale karnawałowe)
  • Oferta edukacyjna zawiera język angielski: od I semestru klasy I (rozszerzenie obowiązkowe dla wszystkich uczniów),
  • wybór przedmiotu rozszerzonego od II semestru klasy I, szeroki wachlarz przedmiotów