FAQ

FAQ:

1. Ile wynosi czesne w Liceum In Altum?

Jesteśmy placówką niepubliczną – więc ciężar utrzymania liceum spoczywa na rodzicach naszych uczniów. Nie chcemy jednak, aby kwestie finansowe były głównym kryterium decydującym o przyjęciu. Dlatego wysokość czesnego w naszym liceum ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie. Rodzina, która chce przystąpić do naszego projektu wspólnie z pełnomocnikiem d/s ekonomicznych Stowarzyszenia podejmuje decyzję o wielkości swojego finansowego zaangażowania. 

2. Czy do liceum In Altum obowiązują egzaminy wstępne?

Tak. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników na świadectwie ósmej klasy, rozmowy z Dyrektorem Szkoły oraz ustnego egzaminu sprawdzającego wiedzę z zakresu wiedzy wymaganej na egzaminie ósmoklasisty. Warunkiem przyjęcia kandydata jest bardzo dobre/wzorowe zachowanie i odpowiednia średnia na świadectwie oraz wynik egzaminu ustnego z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

3. Jakie dokumenty są potrzebne, by aplikować do liceum?

Aplikacja do liceum możliwa jest po okazaniu świadectwa ósmej klasy.

4. Jak przebiega składanie aplikacji do Liceum In Altum?

Aby aplikować do Liceum In Altum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link) Następnie Sekretariat umawia spotkanie kandydata oraz rodziców kandydata z Dyrektorem Szkoły.

5. Jak liczne klasy są w liceum In Altum?

Przedmioty podstawowe realizowane są w grupach do 25 osób, przedmioty rozszerzone w mniejszych grupach – do 15 osób.

6. Jakie rozszerzenia oferuje Liceum In Altum?


Obowiązkowo rozszerzonym przedmiotem jest język angielski przez całą licealną edukację. Dodatkowo w pierwszej klasie obowiązkowo rozszerzamy matematykę. Od 2 klasy możliwe jest rozszerzenie następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (minimalna liczba uczniów na rozszerzeniu 5 osób).