FAQ

1. Ile wynosi czesne w Liceum In Altum

W naszym liceum obowiązują następujące zasady dotyczące opłat czesnego.

Czesne płatne we wszystkich miesiącach roku, tj. od września do sierpnia. W roku szkolnym 2023/2024 wynosi 900 zł.

Informacja o wysokości czesnego na kolejny rok szkolny jest publikowana do 15 maja roku poprzedzającego.

Przy zapisaniu drugiego i każdego kolejnego dziecka do placówek Stowarzyszenia udzielane są następujące zniżki zwyczajne:

●      na drugie dziecko 10% zniżki;

●      na trzecie dziecko 50% zniżki;

●      na czwarte dziecko 70% zniżki;

●   na piąte dziecko i każde kolejne zniżka wynosić będzie 100%.

Zniżki będą udzielane wszystkim rodzinom w projekcie, tzn. tym, które funkcjonują w projekcie od lat oraz nowym, zapisującym swoje dzieci do placówek Stowarzyszenia.

W naszym liceum istnieje możliwość otrzymania zniżki nadzwyczajnej.

Każda rodzina, której sytuacja finansowa nie pozwala na ponoszenie kosztów w pełnej wysokości, może złożyć wniosek o zniżkę nadzwyczajną:

●      wniosek będzie składany na dany rok szkolny (pod koniec poprzedniego roku szkolnego);

●      wniosek, który zawiera krótkie uzasadnienie, rozpatruje Zarząd;

●      jeżeli w ciągu roku szkolnego sytuacja rodziny się niespodziewanie pogorszy, będzie mogła również złożyć wniosek;

Więcej o procesie rekrutacji znajdziecie Państwo TUTAJ.

Dlaczego pobieramy opłaty?

Stowarzyszenie Węgielek jest organizacją pożytku publicznego, a nasze placówki są niepubliczne. Z tego powodu dotacja państwa na każdego ucznia jest znacząco mniejsza niż w placówkach publicznych. Tę różnicę pokrywamy z opłat pobieranych za naukę (czesne).

Więcej o procesie rekrutacji znajdziecie Państwo TUTAJ.

2. Czy do liceum In Altum obowiązują egzaminy wstępne?

Tak. Rekrutacja odbywa się m.in. na podstawie wyników egzaminu sprawdzającego wiedzę z zakresu wiedzy wymaganej na egzaminie ósmoklasisty.

3. Jakie dokumenty są potrzebne, by aplikować do liceum?

Aby znaleźć się na liście kandydatów do liceum In Altum należy wypełnić formularz rekrutacyjny: LINK

4. Jak przebiega składanie aplikacji do Liceum In Altum?

Aby aplikować do Liceum In Altum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link) Następnie Sekretariat umawia spotkanie kandydata oraz rodziców kandydata z Dyrektorem Szkoły.

5. Jak liczne klasy są w liceum In Altum?

Przedmioty podstawowe realizowane są w grupach do 30 osób, przedmioty rozszerzone w mniejszych grupach – do 15 osób.

6. Jakie rozszerzenia oferuje Liceum In Altum?
Obowiązkowo rozszerzonym przedmiotem jest język angielski przez całą licealną edukację oraz w klasie pierwszej matematyka. Robimy tak, gdyż chcemy już od początku września pierwszej klasy solidnie przygotowywać się do przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym, tj. j. polskiego, matematyki oraz j. angielskiego. Od 2 klasy możliwe jest rozszerzenie następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (minimalna liczba uczniów na rozszerzeniu to 5 osób).