FAQ

FAQ:

1. Ile wynosi czesne w Liceum In Altum?

Do funkcjonowania szkoły potrzeba kwoty czesnego w wysokości 600zł na opłaty bieżące oraz 100zł na rozwój (rozbudowa, adaptacja, większe remonty), opłacanego przez 12 miesięcy w roku.

Dlatego prosimy o wnoszenie opłat w tej wysokości. Nie chcemy jednak tworzyć barier finansowych, dlatego w miarę naszych możliwości przyjmujemy do naszego liceum rodziny, które nie mogą sobie pozwolić na czesne w tej wysokości. 

Dlaczego pobieramy opłaty

Stowarzyszenie Węgielek jest organizacją pożytku publicznego, a nasze placówki są niepubliczne. Z tego powodu dotacja państwa na każdego ucznia jest znacząco mniejsza niż w placówkach publicznych. Tę różnicę pokrywamy z opłat pobieranych za naukę (czesne).

Więcej o procesie rekrutacji znajdziecie Państwo TUTAJ.

2. Czy do liceum In Altum obowiązują egzaminy wstępne?

Tak. Rekrutacja odbywa się m.in. na podstawie wyników egzaminu sprawdzającego wiedzę z zakresu wiedzy wymaganej na egzaminie ósmoklasisty.

3. Jakie dokumenty są potrzebne, by aplikować do liceum?

Aby znaleźć się na liście kandydatów do liceum In Altum należy wypełnić formularz rekrutacyjny: LINK

4. Jak przebiega składanie aplikacji do Liceum In Altum?

Aby aplikować do Liceum In Altum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link) Następnie Sekretariat umawia spotkanie kandydata oraz rodziców kandydata z Dyrektorem Szkoły.

5. Jak liczne klasy są w liceum In Altum?

Przedmioty podstawowe realizowane są w grupach do 30 osób, przedmioty rozszerzone w mniejszych grupach – do 15 osób.

6. Jakie rozszerzenia oferuje Liceum In Altum?
Obowiązkowo rozszerzonym przedmiotem jest język angielski przez całą licealną edukację oraz w klasie pierwszej matematyka. Robimy tak, gdyż chcemy już od początku września pierwszej klasy solidnie przygotowywać się do przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym, tj. j. polskiego, matematyki oraz j. angielskiego. Od 2 klasy możliwe jest rozszerzenie następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (minimalna liczba uczniów na rozszerzeniu 5 osób).