Retoryka

Wiemy, że w słowie mówionym przekazujemy informacje, ale wiemy też, że mowa może być piękna. To właśnie umiejętność wysławiania się i jasnego wyrażania myśli pomaga w spełnianiu swoich edukacyjnych i życiowych celów. Dlatego w naszym liceum mamy w każdym tygodniu obowiązkową lekcję retoryki.