Czesne

W naszym liceum obowiązują następujące zasady dotyczące opłat czesnego.

Czesne jest płatne we wszystkich miesiącach roku, tj. od września do sierpnia. W roku szkolnym 2023/2024 wynosi 900 zł.

Informacja o wysokości czesnego na kolejny rok szkolny jest publikowana do 15 maja roku poprzedzającego.

Przy zapisaniu drugiego i każdego kolejnego dziecka do placówek Stowarzyszenia, udzielane są następujące zniżki zwyczajne:

●      na drugie dziecko 10% zniżki;

●      na trzecie dziecko 50% zniżki;

●      na czwarte dziecko 70% zniżki;

●   na piąte dziecko i każde kolejne zniżka wynosić będzie 100%.

Zniżki będą udzielane wszystkim rodzinom w projekcie, tzn. tym, które funkcjonują w projekcie od lat oraz nowym, zapisującym swoje dzieci do placówek Stowarzyszenia.

W naszym liceum istnieje możliwość otrzymania zniżki nadzwyczajnej.

Każda rodzina, której sytuacja finansowa nie pozwala na ponoszenie kosztów w pełnej wysokości, może złożyć wniosek o zniżkę nadzwyczajną:

●      wniosek będzie składany na dany rok szkolny (pod koniec poprzedniego roku szkolnego);

●      wniosek, który zawiera krótkie uzasadnienie rozpatruje Zarząd;

●      jeżeli w ciągu roku szkolnego sytuacja rodziny się niespodziewanie pogorszy, będzie mogła również złożyć wniosek;

Więcej o procesie rekrutacji znajdziecie Państwo TUTAJ.