WOLONTARIAT W LICEUM IN ALTUM

Rozwój osobisty w Liceum In Altum to nie tylko nauka i pasje, ale również odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społecznym oraz wychowanie w duchu służby. Takie możliwości daje nam wolontariat realizowany w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”, które działa na terenie naszej szkoły. „Siódemka” poprzez różnorodne metody i formy działania, wspomaga wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością, poprawia jakość ich życia, integruje ze środowiskiem i wspiera całe rodziny w wychowaniu.

Uczniowie naszego liceum mieli okazję uczestniczyć w warsztatach plastycznych, integracja przybrała również formę zajęć muzycznych, wspólnego śpiewania, a także opowiadania wierszy. Nie zabrakło też czasu, aby wzajemnie się poznać. Dzięki takim działaniom jesteśmy w stanie nabyć zupełnie nowego doświadczenia i poznać świat osób z niepełnosprawnością.

Mamy wielką nadzieję kontynuować naszą współpracę, już widać efekty takich spotkań. Pomoc innym to nie tylko materialne i fizyczne gesty, ale również zwykła obecność, której każdy potrzebuje.

Autorzy tekstu: Maciej Trąbacz, Jan Zielosko