Poznaj nas

Aktualności

Szkoła w liczbach

2020

To rok powstania Liceum In Altum

25

Uczniów liczyła pierwsza klasa w In Altum

6

Liczba obozów naukowych od 2020r.