Zwolnieni z teorii

Cieszymy się sukcesami naszych uczniów, którzy uzyskali tytuł finalistów Olimpiady Zwolnieni
z Teorii i otrzymali międzynarodowe certyfikaty z zarządzania projektami wydane przez PMI ATP.

Nasza szkoła znalazła się w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2024 i zajmuje 179 miejsce w Polsce, a 29 w województwie śląskim.