Śląskie graczki

Tym razem, w ramach zajęć z języka śląskiego, chłopcy poznali kilka tradycyjnych śląskich gier i zabaw, czyli graczek. Uczniowie, podzieleni na drużyny, rywalizowali w takich konkurencjach jak „kulanie felgi”, czyli turlanie koła od roweru za pomocą patyka, „ciepanie fligra”, czyli rzucanie samolotem z papieru oraz strzelanie ze „szlojdra”, czyli z procy.
Na szczęście, przy okazji tych zabaw, nie sprawdziło się śląskie przysłowie: „z graczków przydom płaczki”, bo chłopcy bawili się znakomicie