Prawdziwi garncarze

Mówi się, że “nie święci garnki lepią”. Rzeczywiście ulepienie garnka czy raczej misy nie przerosło naszych chłopców. Takie bowiem zadanie postawione zostało przed nimi na lekcji plastyki. Uczniowie otrzymali formy, w których tworzyli swoje małe dzieła. Podobno mogą stać się one doskonałą dekoracją lub miejscem do przechowywania fistaszków czy cukierków (jak żartowaliśmy).