Oto nowe herby szkół Kuźnica i Płomień

Dewiza Kuźnicy: “Finis Coronat Opus” to słowa Owidiusza, czyli “koniec wieńczy dzieło”, zwracają uwagę na fakt, że chcemy doprowadzać pojęte wysiłki wychowawcze do końca.

 

Dewiza Płomienia: “Ut accendatur”, czyli “niech zapłonie” to słowa Jezusa (Łk 12, 49), w naszym przypadku odnoszą się do zapału do podejmowania wysiłków wychowawczych.