Olimpiada z języka polskiego

24 listopada dziesięciu chłopców z kl. 5 przystąpiło do etapu szkolnego olimpiady z języka polskiego. Oprócz wielu mniej i bardziej skomplikowanych zagadnień, pojawiły się również zadania dotyczące lektur “Machiną przez Chiny” oraz “Fotel czasu”. W komisji zasiadali panowie Szymon Nyga i Dominik Chwolik. Wyniki będziemy mogli ujawnić zgodnie z regulaminem olimpiady po upływie 2 tygodni.