Reprezentantka In Altum w II etapie XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Nasza uczennica Zosia znalazła się w grupie najlepszych zawodników z województwa śląskiego i wzięła udział w II etapie OWE, który odbył się na Akademii Górnośląskiej w Katowicach. Życzymy udziału w finale i satysfakcji z pogłębiania wiedzy ekonomicznej.