Niezwykły gość

    Dziś gościem w klasach 4-5 była Siostra Teresa ze Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek, które w swoim charyzmacie mają między innymi pomoc dzieciom przez prowadzenie dla nich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Właśnie w tego rodzaju placówce w Mysłowicach posługuje Siostra Teresa.
     Chłopcy mogli dowiedzieć się jak funkcjonuje ośrodek, posłuchać o jego wychowankach czy relacjach tam panujących. Mogli też zapoznać się z kronikami placówki.
    Uczniowie zadawali mnóstwo pytań, szczególnie w temacie funkcjonowania rodziny zastępczej i adopcyjnej, planie dnia dzieci z ośrodka oraz odczuć Siostry pracującej z młodzieżą.
     To kolejna ubogacająca wizyta, nie tylko dla chłopców, ale i dla nauczycieli.