Niepodległościowy Dzień Klanów

Dzisiaj w Kuźnicy świętowaliśmy 100-lecie odzyskania Niepodległości, które połączyliśmy z kolejnym Dniem Klanów. Świętowanie rozpoczęliśmy od uroczystego apelu, w czasie którego odśpiewaliśmy hymn Polski. Następnie każdy klan zaśpiewał wylosowaną pieśń patriotyczną. Kolejną konkurencją był konkurs wiedzy o Polsce m.in. historii, literaturze czy geografii. Jednak najciekawsza była chyba konkurencja polegająca na zbudowaniu makiety bitwy (Bitwa pod Orszą – 1514 r., pod Kircholmem – 1605, pod Kłuszynem – 1610 r. i pod Wiedniem – 1618 r.).
Każdą z konkurencji oceniało jury, które przyznało odpowiednią ilość punktów, które zostały doliczone do punktacji klanowej.