Najmłodsi w Filharmonii Śląskiej

„Zerówka” i klasa 1 uczestniczyły w koncerciew Filharmonii Śląskiej. Ze sceny brzmiały głownie dwa instrumenty – obój i akordeon, a także instrumenty perkusyjne, na których grali również nasi uczniowie. Inni zaś tańczyli poloneza, jeszcze inni walca. Podczas podróży naszym węgielkobusem chłopcy dzielili się między sobą spostrzeżeniami: “o, tu mieszka moja ciocia”, “a tędy jedzie się do mojej babci i dziadka”… Zatem było nam wesoło, muzycznie i radośnie.