Gigablok

Giga zajęcia!

Czysta woda nie ma koloru, smaku, ani zapachu – gdy jej brakuje, staje się cenniejsza od złota.
8 listopada uczniowie klasy 5 odwiedzili Oczyszczalnię Ścieków Gigablok w Katowicach. To oczyszczalnia mechaniczno-biologiczno-chemiczna, do której odprowadzane są ścieki z północnych dzielnic Katowic. W ciągu roku oczyszczanych jest tu ok. 8,4 mln m3 ścieków. Oczyszczalnia wyposażona jest również w dwie komory fermentacyjne osadów, w których powstaje biogaz wykorzystywany do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej.
Chłopcy dowiedzieli się jak potrzebna i pożyteczna jest praca ludzi zatrudnionych w tym zakładzie. Ponadto uświadomili sobie jaką rolę my odgrywamy w dbaniu o ekologię.