Szkolna dyskoteka

W naszym liceum nie tylko nauka jest ważna, ale także integracja. Na początku października odbyła się pierwsza tegoroczna dyskoteka, którą w całości zorganizowali uczniowie. To wydarzenie pomogło im lepiej się poznać i oderwać od codziennych, szkolnych obowiązków. Oczywiście w piątek rano, mimo zmęczenia, wszyscy stawili się na lekcjach.