Bardzo dobre wyniki uczniów Kuźnicy w egzaminie ósmoklasisty

Gratulujemy wszystkim pierwszym w historii Kuźnicy absolwentom wyników egzaminu ósmoklasisty!

 

Potwierdziły one, że nasz model przyjmowania całych rodzin do projektu Węgielek (przedszkole i szkoła podstawowa), bez egzaminów wstępnych i selekcji uzdolnionych dzieci, pozwala osiągać nie tylko bardzo dobre wyniki wychowawcze, ale również bardzo dobre rezultaty dydaktyczne.

 

Wyniki Kuźnicy we wszystkich trzech przedmiotach są znacznie wyższe nie tylko od średniej ogólnopolskiej ale także szkół katowickich. 

 

Serdecznie gratulujemy wychowankom, ich nauczycielom oraz rodzicom Kuźnicy!

To dzięki Waszej wspólnej pracy był możliwy tak dobry wynik.