COOKING PROJECT

W ramach „Cooking project” uczniowie zostali podzieleni na grupy, z których każdej została nadana nazwa anglojęzycznego kraju. Ich zadaniem było przygotowanie dania z danego kraju oraz plakatu z opisem potrawy. Finałem projektu był dzień, w którym wszyscy uczniowie przynieśli swoje dania i każdy miał możliwość skosztować specjałów z różnych krajów.