Wprowadzamy nowe technologie!

W Kuźnicy w klasach 1-4 od tego roku wprowadzamy pilotażowe warsztaty STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Podczas pierwszych zajęć, chłopcy mieli okazję m.in. poznać zasady tworzenia elektrycznych obwodów zamkniętych wykorzystując elektryczne klocki Lego. Klocki zostały własnoręcznie przygotowane przez Pana Andrzeja Lebka – Pana Majsterklepkę.