Rozszerzenia

Obowiązkowo rozszerzonym przedmiotem jest język angielski przez całą licealną edukację. Dodatkowo w pierwszej klasie obowiązkowo rozszerzamy matematykę.

Od 2 klasy możliwe jest rozszerzenie następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (minimalna liczba uczniów na rozszerzeniu 5 osób).