Spotkania z ekspertami

W naszym liceum uczniowie mają możliwość spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

Dwa spotkania, gdzie podczas pierwszego poznajemy konkretną historię naszego gościa, jak to się stało, że wybrał dany kierunek studiów, jak wykorzystał czas liceum, jak wyglądała specyfika studiów, jakie przedmioty i samo zakończenie. Na drugim spotkaniu dowiadujemy się jak wygląda wejście na rynek pracy, jaka jest specyfika danego zawodu, jakie jest środowisko, jakie są największe wyzwania.

Przeczytaj więcej